Fiber - Norra/Östra Skövde

Inloggad:
Topplista
Senast aktiva
Tidan har äntligen valtde SM6GRQ - 2017-03-07 12:49
Tidan har nu slutligen bestämt sej för vilken leverantör som man anser är lämplig för fiber anslutning.

De har valt Skövde stadsnät för ett fast pris om 22.000:- inkl moms, då ingår att man gräver fram till tomtgräns pga försäkrings frågor ( för att slippa risk med vatten fyllda källare m.m.).

Vilket är näst bäst mot att själva äga sitt nät. Risken man tar är om Skövde kommun tappar intresset att drifta sitt fibernät och säljer till annan aktör med höga avkastningskrav.

Mot det får vägas att man gynnar den lokal ekonomin och ökar Skövde Stadsnät livskraft vilket bara är positivt. Skövde fiber AB som var med länge började vackla med lovad prissättning och att man aktivt ville begränsa fiber till enbart en KO aktör som fanns att läsa på deras hemsida under en period var avgörande.

//Admin
1 eller 2 fiber hela vägende SM6GRQ - 2016-11-19 20:55
Det har skrivits en del i en lokaltidning den senaste tiden. Och i de fall där man har möjlighet att få stöd gäller vissa regler som myndigheter då ställer på anläggningen. Enligt jordbruksverket hemsida står det följande: Att 100% av hushållen i området kan anslutas med 2 fibrer, hela vägen till nod. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att myndigheter är för 2 fiber hela vägen och inte emot som felaktigt publicerades i en artikel.

länk till jordbruksverket

/Jan
Nytt från Jordbruksverketde SM6GRQ - 2016-11-14 19:15
Tidigare har det varit krav om minst 2 fiberpar mellan första kopplingsskåp och fastighet. Samt att alla fastigheter som är berättigad till bidrag ska kunna ha 2 par hela vägen till nod antingen direkt eller vid ett senare tillfälle, det är nu ändrat den 20160822 till att gälla 2 fiber hela vägen. Regeln bottnar i ett EU direktiv med att främja konkurans. Billigast blir det om man förlägger all fiber samtidigt.

/Jan
Stöpen de SM6GRQ - 2016-10-31 10:46
Stöpen har valt Zitius som fiberleverantör via fibertjänst som i skrivande stund gräver för fullt. Intresset var för lågt med att själva äga nätet och därmed ha kontroll över priser. Skövdefiber kommer därför ej att etablera sej i Stöpen, trots att det var samma utbud i båda fallen med Zitius som KO valde stöpen att släppa kontrollen över framtida prisutveckling till ett privat bolag utan insyn.
Skövde fiberde SM6GRQ - 2016-07-02 23:51
Medlemmar i Skövde fiber kommer endast att få en fiber mellan abonent och nod, inte ens 1 par, som tidigare planerats. Detta pga rekommendation från deras projektör som menar att all Sveriges trafik kan gå i en fiber !? (projektör tycks blandat ihop access med kapacitet).

Det är därför ej möjligt att beställa 1000/1000 mbit eller högre hastigheter, eller att i framtiden ha alternativ KO (kommunikations operatör) eller egna tjänster samtidigt med ordinare KO. Och man äventyrar stöd från Jordbruksverket då vissa operatörer diskrimineras i strid mot EU-lagstiftning, GBER nr 651/2014 (artikel 52, punkt 4,5)

Man får ett minimalt passivt nät, med lägsta möjliga standard ur ett funktionellt perspektiv vilket bara är att beklaga för de drabbade.

Detta är också i strid mot de rekommendationer som jordbruksverket föreskriver .

Varför man svängt från tidigare ståndpunkt är höljt i dunkel.

//Jan
Avveckling kopparnätde SM6GRQ - 2016-04-24 13:56
Upp till 20.000:- / år kommer det att kosta småföretagare att vara uppkopplad med fri datamängd (Pro Line 4g). Därför gäller det att noga ta ställning till om anslutning.

Artikel från ATL 20150315

//Jan
84% Uppslutning Bankekindsde SM6GRQ - 2016-03-18 13:05
Exempel på kostnad utan bidrag i villaområde, 2015
Nedan visar utfallet efter att allt är klart, den som inte tror på siffrorna kan följa länken längst ned.
Ett byalag exempel som detta visar att det bli ca 35% lägre kostnad med eget angemagemang dvs 16.000: mot 25.000 som Tekniska verken i Linköping annars debiterat sina kunder. Efter att allt var klart stängdes föreningen ned och gick upp i Tekniska verkens omfattande fiber nätverk genom att överlåta alla sina avtal. Det får också den effekten att driftkostnaden hamnar lokalt i regionen och gynnar därför den lokala ekonomin. Vidare att man slipper betala nätet 2 gånger, då en förening normalt måste få täckning för planlagda avskrivningar över tid.
Uppslutning var mycket god 97 av 122 fastighter, vilket ger ca 84%.

kalkylerat 20.000:- ~1.100.000:-
Kostnad 590.000:-
Finns kvar på konto 640.000:-
Kvarvarande utgifter 160.000:-
Återbetalaning 4.000:-

Summa per fastighet 16.000:-


Källa
Välkommen till bloggende SM6GRQ - 2016-03-18 01:00
Hej alla,

Hoppas att det kommer att ge lite tips för den som undrar över status i vår region. Det är ett aktuellt ämne och många funderingar dyker upp under resans gång.

//Jan Holmberg
Kommentarer (2)
[2016-04-07 09:21:00] [FIBER-FJALLET]:
Fiber-fjället här.
Bra initiativ Jan.

[2016-04-07 09:21:00] [FIBER-FJALLET]:


Bra initiativde STEFAN LARSSON - 2016-03-25 10:27
Hej Jan
Mycket fin sida du skapat !!
Den kommer att bli till stor hjälp, särskilt kartan är jättebra.
Glad Påsk
Stefan Larsson