Fiber - Norra/Östra Skövde

Topplista
Senast aktiva

Hjälp


Här har vi samlat viktig information och förklaringar till sidorna

Kartan
På kartan markeras alla fastigheter med olika färger beroende på status
Vänsterklick på en markering visas ID och fastighet. Dubbelklick zoomar in.
Välj område och urval tryck därefter på Sök.

Allmän markering, data saknas från projektgrupp eller är obebygd/ödetomt
Aktivt Nej
Aktivt Ja
Okänd - Fastighets ägare har ej bestämt sej eller är oanträffbar

Definition av fastighet
Databasen innehåller ca 1800 fastigheter där alla har erhållit en kod/alias om 4-8 tecken för att underlätta identifieringen. Vi lagrar inte några personuppgifter, endast fastighetsbeteckning som redan finns publicerad på nätet.

K-G Johansson, är spindel i nätet och fått projekterings uppdraget av Skövde kommun för att täcka in de sista vita fläckarna.
Syftet med kartan är att se intresse/anslutninggrad och ge en allmänn insyn av hur hur arbetet fortskrider inom olika delområden.

Som enskild kan man ta ställning till olika frågeställningar och påverka.
Kontakta din lokala projekt grupp för vidare information.

Exempel på frågor:

Kostnader spelar ingen roll, hur snabbt kan fiber installeras?

Vad blir installations kostnaden?, blir den för hög saknas förmodligen intresse

Vad blir månads kostnaden?, ju lägre desto bättre anser många

Vilka leverantörer kan väljas?

Kan någon stor aktör komma över nätet som vi tillsammans finansierat ?
Den senaste frågan kan inte nog understrykas vikten av att ta ställning till. I händelse att nätet övergår till en stor internationell aktör även med Svenska varumärken inräknat kan betydande kostnadsökningar föreligga.

Kan föreningen vara egen tjänstleverantör i nätet som man byggt och finansierat?, eller har man avtalat bort den möjligheten.
En fråga man kanske inte reflekterar över i första taget men skapar fantastiska möjligheter, att förädla nätet och skapa mervärde i form av mycket låga driftskostnader för alla medlemmar.

Senast aktiva (20 senaste)
Här visas senaste aktivitet i loggen vad gäller ändrad status i området.
Tre färger visar aktualitet.

Bloggen
Det som skrivs i bloggen ska vara relaterat till fiberområdet.

Tänk på vad du skriver. Inlägg som kan anses stötande eller kränkande kan komma att tas bort, detsamma gäller bilder.
Egna inlägg kan alltid redigeras. Har ett inlägg fått kommentarer kan det ej längre tas bort. För att kunna radera ett inlägg måste först alla bilder tas bort.
Tänk på bildens rotation. Det finns en funktion Autorotation av bilder som läser av bildens EXIF-data och vänder bilden rätt.
Bloggen uppdateras automatiskt var 10:e minut.

Statistik
Här återfinns alla resultat uppdelade på total anslutningsgrad både antal samt i procent relativ totalt antal.